MAGNUS

  • Wybudowany w roku 1912
  • Ogo’lna powierzchnia: 5000 m2
  • Powierzchnia do wynajecia: 4000 m2
  • Parking: 30 samochodów
  • Otwarte codziennie: Sklepy od 10:00 do 20:00
  • Bistro od 10:00 do 23:00

Aktualności

Uczestnictwo w ​​programie lojalnościowym Centrum Handlowe “Magnus”

Uczestnictwo w programie lojalnościowym Centrum Handlowe “Magnus”

1 . Program lojalnościowy “Magnus” (dalej -Program ) jestzniżka.

2 . Program organizator – Centrum Handlowe “Magnus” ( Lwów , vul.Shpytalna 1 ).

3 . Aby zostać członkiem należy dokonać zakupu jednorazowo pewną kwotę w jednym ze sklepów biorących udział w programie, który znajduje się w centrum handlowym “Magnus” i wypełnić formularz rejestracyjny. Wypełniony wniosek o rejestrację jest sklep sprzedawca i uczestnikom programu wydała plastikową kartę VIP.

4 . Okazaniem karty VIP uczestnicy programu otrzymują zniżkę przy zakupie towarów w sklepach Centrum Handlowe “Magnus”.

5 . Sklepy biorące udział w programie, kwota zakupu, w których pojawia się VIP- karty i zniżki, pod warunkiem za okazaniem karty VIP poniżej .

6 . Wszelkie zniżki ( promocje, wyprzedaże sezonowe ), działające w sklepach uczestniczących w programie i zniżki po okazaniu ważnego VIP- karty nie mogą być łączone .

7 . Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie karty VIP za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku działań podejmowanych przez osoby nieupoważnione.

8 . W przypadku rażącego naruszenia przez członka z obecnymi zasadami Programu, Organizator ma prawo do odstąpienia od programu każdej strony, bez uprzedzenia, poprzez blokowanie VIP -kartkę .

9 . VIP – karta ważna do 31.12.2014,organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie przez notyfikację Członkostwo przez 30 dni w centrum handlowym “Magnus”.

10 . Organizator, według własnego uznania, ma prawo do wprowadzania zmian w dotychczasowych zasadach działania w każdym czasie, po zawiadomieniu uczestników takich zmian przez 14 dni. Ruchy złożone w sklepach uczestniczących w programie .

11 . W przypadku utraty i konieczności przywrócenia karty VIP kupujący powinien skontaktować się z administratorem Centrum Handlowe “Magnus”.

12 . PodpisującProgram Formularz zgłoszeniowy potwierdza, że ​​miał 18 lat, zgadza się na wszystkie zasady programu, wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych wyłącznie do celów oraz w ramach wdrażania prawodawstwa Ukrainy organizatora i wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS z akcji Organizatora. Ponadto, uczestnicy podpisująca wniosek formularz zaświadczający, że świadomego włączenia swoich danych do danych osobowych usługodawcy i praw, które ma w rozumieniu art. 8 Ustawy Ukrainy “O ochronie danych osobowych” czytać.

Untitled-10

Z powrotem