РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Регламент Торговельного центру «Магнус» визначає сукупність юридичних, господарсько-матеріальних, службових і загальногромадських взаємовідносин між Орендарем та Суборендарями в процесі спільної діяльності в ТЦ і на прилеглій до нього території і є невід’ємною частиною Договору.

Згідно правил Регламенту оренди Орендар та Суборендарі вважають своїми головними завданнями реалізацію ідеї єдиного сучасного торговельного центру, де кожен Суборендар визнає себе його невід’ємною складовою частиною, що діє і розвивається відповідно до загальних для всього ТЦ завдань. 

Дія Регламенту ТЦ поширюються на всіх суборендарів, які здійснюють підприємницьку діяльність в будівлі ТЦ, їх співробітників, а також на осіб, які працюють на підставі цивільно-правових договорів з обслуговування будівлі. 

Секції – магазини в ТЦ, які здаються в суборенду спеціалізованим торговельним фірмам або приватним підприємцям.

Острівки – малогабаритні (до 10 м2) торгові точки, які розташовані безпосередньо на площах загального користування, сходових маршах.

5. Ставка щомісячної суборендної плати визначається для кожної секції та острівка залежно від його місця розташування, займаної площі, а також конкретної номенклатури товарів (послуг). Ставка суборендної плати не включає витрати на електричну енергію та вивіз будівельного сміття, та інші платежі передбачені договором суборенди.

6. Умови Договору суборенди включають в себе зобов’язання суборендаря суворо дотримуватись всіх вимог і норм, що діють в ТЦ (Регламент та інші нормативні документи, що є додатками до Договору), а також використовувати суборендовані площі тільки для торгівлі узгодженої номенклатурою товарів, зазначеної в Договорі.

7. Терміни та поняття, що використовується у цьому Регламенті, вживаються у такому значенні:

Орендодавець – це особа або компанія, яка передає на договірних умовах власне майно у довгострокове користування та експлуатацію. 

Орендар – фізична особа-підприємець або юридична особа, якій передано Орендодавцем у користування на визначений період все майно або певну частину майна на договірних умовах з правом передачі його у суборенду.

Суборендар – фізична особа-підприємець або юридична особа, якій орендарем передано у користування (суборенду) на визначений період певну частину майна на договірних умовах.

Адміністрація ТЦ – служба управління, експлуатації та обслуговування ТЦ.

Торговий Центр (ТЦ) – нежитлове приміщення, розташоване за адресою: Україна, м. Львів, вул. Шпитальна, 1.

 

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ, ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ТА ПОВЕДІНКИ СПІВРОБІТНИКІВ СУБОРЕНДАРІВ. РЕЖИМ РОБОТИ

 

1. Взаємовідносини.

1.1. З метою забезпечення постійних робочих контактів з Адміністрацією ТЦ Суборендар зобов’язаний призначити уповноважених відповідальних осіб з числа своїх співробітників. Для цього необхідно надати Адміністрації ТЦ П.І.Б. і цілодобові контактні номери телефонів зазначених осіб. Відповідальна особа повинна мати довіреність від Суборендаря на відповідні повноваження (одержання кореспонденції та представлення інтересів Суборендаря у відносинах з Адміністрацією), пов’язаних з оперативним вирішенням поточних питань. Відповідальна особа має мати можливість цілодобового зв’язку з Адміністрацією ТЦ на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

1.2. Суборендар зобов’язаний забезпечити співробітникам Адміністрації ТЦ, за попереднім повідомленням, можливість безперешкодного доступу в будь-який час до об’єкта оренди з метою:

– Перевірки дотримання Суборендарем умов Договору суборенди та цих правил;

– Проведення перевірок технічного стану об’єкта суборенди;

– Здійснення необхідних профілактичних робіт.

1.3. У випадку, якщо Суборендар, особи, які працюють в Суборендаря завдають якоїсь шкоди ТЦ (обладнанню, інженерним системам і т.д.), Суборендар зобов’язаний відшкодувати заподіяну шкоду та всі витрати, пов’язані з усуненням наслідків цієї шкоди.

1.4. У разі виникнення надзвичайних обставин (включаючи, серед іншого, пожежу, затоплення, збій в роботі або вихід з ладу інженерних систем, вчинення незаконних дій) Адміністрація ТЦ, працівники комунальних та аварійно-технічних служб мають право негайного, безперешкодного доступу в приміщення у будь-який час доби, без будь-якого попереднього повідомлення Суборендаря з метою запобігання або ліквідації таких надзвичайних ситуацій або їх наслідків. Відкриття приміщення проводиться комісійно на чолі зі старшим зміни служби охорони. Складається Акт відкриття приміщення при надзвичайних ситуаціях. При надзвичайних ситуаціях такий Акт може складатись вже після проникнення в об’єкт суборенди.

1.5. Працівники Суборендаря повинні негайно інформувати Адміністрацію ТЦ про наступні обставини, які стали їм відомими:

– Інциденти і надзвичайні обставини, які тягнуть або можуть тягнути за собою загрозу життю людей, цілісності майна ТЦ:

– Технічні неполадки комунікацій і технічних засобів охорони, сигналізації та пожежогасіння;

– Будь-які ушкодження або руйнування приміщення або інших площ ТЦ;

– Про неетичну поведінку співробітників служби охорони ТЦ, якщо ці дії не пов’язані з припиненням протиправного діяння.

1.6. Адміністрація завчасно оповіщає Суборендарів про планове призупинення та надання комунальних послуг, проте Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна обладнанню Суборендаря таким призупиненням.

1.7. Усі корпоративні заходи в будівлі Торгового Центру проводяться тільки з письмового дозволу Адміністрації ТЦ.

1.8. Будь-які рекламні та PR-заходи, що проводяться Суборендарями на території ТЦ, проводяться тільки з дозволу Адміністрації ТЦ.

1.9. Участь у промо-акціях і PR-заходах, що проводяться ТЦ, в окремих випадках визначених Орендарем, є обов’язковою для Суборендарів.

1.10. Усі взаємовідносини між Суборендарем та Адміністрацією (запити, погодження дозволу та інше) проводяться в письмовій формі, якщо інше не передбачено правилами цього Регламенту.

 

2. Організація роботи. 

2.1. ТЦ відкритий для відвідувачів щодня. Графік роботи та робота в святкові дні (державні свята) узгоджується Адміністрацією окремо.

2.2. Суборендар веде комерційну діяльність свого підприємства і забезпечує доступ відвідувачів до приміщення в рамках регламенту роботи ТЦ, в дні та години, встановлені Адміністрацією ТЦ.

2.3. Суборендарі повинні забезпечити одночасне відкриття своїх секцій та острівків за встановленим графіком роботи . Суборендарі встановлюють час обідньої перерви для своїх працівників на власний розсуд, але це не повинно призводити до закриття самого торгового закладу. Суборендар зобов’язаний забезпечити прихід на роботу персоналу для підготовки до відкриття Закладу для відвідувачів за 20 хвилин до початку роботи. В договорі може бути передбачений інший режим роботи для окремих закладів

2.4. Відкриття та закриття ТЦ здійснюють адміністратори та охоронці. Після закриття ТЦ і здачу його під охорону доступ на територію ТЦ дозволяється тільки за письмовим дозволом Адміністрації. 

2.5. У разі необхідності закриття відокремленого об’єкта торгівлі в робочий час, Суборендарі зобов’язані вивісити оголошення з інформацією для відвідувачів про причини та період закриття об’єкта, а в разі закриття об’єкта більш ніж на 1 годину робочого часу, крім оголошення для відвідувачів, сповістити Адміністрацію ТЦ.

2.6. Всі Суборендарі зобов’язані на видному місці встановити Куточок споживача, де розмістити інформацію про найменування Суборендаря або уповноваженого ним органу, книгу відгуків та пропозицій, адреси та номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів, копію документа, що підтверджує державну реєстрацію, торговельні патенти, ліцензії, інші документи, наявність яких необхідна при здійсненні торгівлі або наданні послуг відповідно до чинного законодавства.

2.7. Суборендарі мають забезпечити належний вигляд своїх співробітників. 

2.8. Кожен Суборендар має враховувати інтереси інших Суборендарів ТЦ. Якщо інше не погоджено з Адміністрацією ТЦ, не допускається застосування будь-яких звукових, світлових і інших ефектів, які можуть перешкодити комерційній діяльності інших Суборендарів, вплинути на діяльність Адміністрації або перешкодити відвідувачам. Системи звукової трансляції (музичній, мовної реклами) повинні встановлюватися тільки після узгодження з Адміністрацією ТЦ.

 

ВИМОГИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУБОРЕНДОВАНИХ ПРИМІЩЕНЬ ПРИМІЩЕНЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

 

1. Експлуатація та ведення комерційної діяльності в суборендованих приміщеннях.

1.1. Суборендар зобов’язаний використовувати приміщення лише для цілей, визначених договором суборенди нежитлового приміщення, профілем комерційної діяльності суборендаря, асортиментним переліком і торговими марками, пов’язаними з цілями дозволеного використання.

1.2. Виключається проживання на площі, переданій в суборенду, приготування їжі, зберігання речей і товарів, за винятком тих, які призначені для дозволеного використання.

1.3. Приміщення не може використовуватися ні для яких незаконних цілей, в порушення чинного законодавства або розпоряджень будь-яких державних, муніципальних або інших органів.

1.4. Суборендар суворо дотримується і забезпечує дотримання всіма іншими користувачами суборендованого приміщення чинного законодавства (включаючи серед іншого, законодавство про ліцензування і здійсненні комерційної діяльності, правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, правила і положення щодо охорони здоров’я та дотримання санітарних норм, природоохоронних норм і правил громадського порядку), яке в будь-який час може бути застосоване до приміщення, будівлі, зон загального користування, прилеглої території і до будь-якої комерційної діяльності орендаря, що здійснюється ним в приміщенні.

1.5. Суборендар несе повну відповідальність за отримання та підтримання у силі будь-яких ліцензій чи дозволів, необхідних для ведення комерційної діяльності суборендаря.

1.6. Суборендар повинен постійно і безперервно:

– Використовувати всі приміщення з метою дозволеного використання протягом усього строку суборенди;

– Здійснювати свою діяльність у приміщенні відповідно до загальноприйнятих норм ділового обороту та ділової етики;

– В процесі розміщення і зберігання товарів і устаткування суворо керуватися санітарними нормами та вимогами протипожежної безпеки;

1.7. Суборендарю забороняється без згоди Адміністрації вести будь-яку комерційну і не комерційну діяльність у ТЦ за межами суборендованого ним приміщення та на прилеглій території.

1.8. У разі накладення на адміністрацію ТЦ штрафних санкцій за допущені Суборендарем порушення у комерційній діяльності, винний Суборендар відшкодовує завдані ним збитки в повному обсязі.

1.9. Суборендар зобов’язаний здійснювати облік товарно-матеріальних цінностей лише до відкриття ТЦ для відвідувачів або після його закриття, якщо інше не встановлено Адміністрацією.

1.10. Адміністрація ТЦ не несе відповідальності за якість товару та надання послуг Суборендарями.

1.11. Суборендар зобов’язаний здійснювати доставку/розвантаження товарів до відкриття ТЦ для відвідувачів або після його закриття.

 

2. Порядок використання зон загального користування.

2.1. Якщо інший порядок не встановлюється Адміністрацією ТЦ, зони загального користування, громадські виходи і входи на територію ТЦ, а також прилегла територія не можуть бути використані для інших цілей, окрім як для проходу відвідувачів, входу і виходу з приміщень.

2.2. Заборонено використання зон загального користування, службових та евакуаційних коридорів з метою зберігання будь-якого майна Суборендаря.

2.3. Труби та люки опалення, вентиляції і повітряного кондиціонування, які забезпечують повітрообмін в зонах загального користування, не повинні бути закриті будь-чим або заставлені Суборендарем.

2.4. Куріння в торгових, складських, офісних та будь-яких інших приміщеннях ТЦ суворо забороняється. Куріння дозволяється в спеціально відведеному місці у внутрішньому дворі ТЦ. Суборендар повинен також стежити, щоб не курили і не вживали спиртні напої відвідувачі на території суборендованого приміщення.

2.5. Споживання їжі та будь-яких напоїв працівниками торгових закладів на робочому місці в торговому залі та в зонах загального користування забороняється. 

2.6. В місцях загального користування ТЦ та в Об’єкті суборенди забороняється:

 • – пересуватися на велосипедах, роликових ковзанах, роликових дошках і т.д.;
 • – проводити збір пожертвувань, мітинги, релігійні та політичні заходи, пропаганду та агітацію;
 • – використовувати ручні візочки окрім тих, котрі обладнані гумовими покришками з боковими протекторами. Використання інших подібних пристроїв суборендарем у ТЦ допускається тільки за попереднім письмовим узгодженням з орендарем за умови, що вони оснащені гумовими покришками, обмежувачами й іншими пристроями для безпеки подібного типу механізмів.

 

3. Організація утилізації відходів.

3.1. Суборендар здійснює збір відходів і сміття, а також їх зберігання і складування тільки тим способом і в тих зонах будівлі, які визначить для цього Адміністрація ТЦ. Суборендар зобов’язується утилізувати відходи тільки на майданчик, обладнаний контейнерами для сміття. Не допускається залишення відходів або сміттєвих контейнерів в службових коридорах або зонах загального користування.

3.2. Утилізація великогабаритних відходів, люмінесцентних ламп та інших спеціальних відходів, а також відходів, схильних до розкладання або неприємних запахів, повинна проводитися в порядку і на умовах, погоджених з Адміністрацією ТЦ.

 

4. Експлуатація інженерного обладнання.

4.1. Всі питання експлуатації інженерного обладнання в приміщенні Суборендаря вирішуються тільки з Адміністрацією ТЦ. Всі поточні роботи по обслуговуванню інженерних мереж і систем, переобладнання інженерних систем, а також будь-який ремонт виконується силами Адміністрації ТЦ за рахунок Суборендаря.

4.2. У випадку виникнення будь-яких несправностей інженерного обладнання або аварійних ситуацій, про це необхідно негайно повідомити Адміністрацію ТЦ. 

4.3. З усіх адміністративних питань, а також з усіх питань, пов’язаних з інженерною експлуатацією ТЦ і технічним обслуговуванням приміщення Суборендаря, необхідно звертатися в Адміністрацію ТЦ (кімната адміністратора між 1 та 2 поверхом ТЦ або офіс Адміністрації на вул. Данилишина, 6).

 

5. Прибирання.

5.1. Спеціальні роботи по догляду за чистотою приміщення, що експлуатується, дозволяють довгий час підтримувати їх у презентабельному стані та скоротити витрати на ремонтно-відновлювальні роботи. Усі миючі засоби та засоби для чищення, що застосовуються, повинні мати сертифікати якості та безпеки.

5.2. Суборендар зобов’язаний утримувати своє приміщення в чистому, охайному стані, з дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Суборендар повинен забезпечити щоденне прибирання свого приміщення, проводити заходи щодо очищення і приведення в належний вигляд скляних вітрин (вхідна група торгової точки) не менше двох разів на місяць. 

5.3. Суборендар зобов’язаний проінструктувати всіх своїх співробітників про дотримання чистоти і порядку в туалетах в зонах загального користування.

5.5. Категорично забороняється зливати в каналізацію харчові відходи і будь-які інші відходи, а також будь-які рідини, які можуть викликати засмічення каналізаційних труб або псування обладнання.

5.6. Дії з прибирання під час експлуатації ТЦ можуть здійснюватись Суборендарем самостійно (за рахунок організації клінінгової служби у структурі органу управління), а також можливе залучення сторонньої клінінгової компанії по договору надання послуг. 

5.7. Прибирання об’єкта суборенди є обов’язком кожного Суборендаря, виконання якого має право вимагати Орендар. Неналежне виконання цього обов’язку з боку Суборендаря розцінюється як невиконання умов договору суборенди, що призводить нанесення шкоди іміджу ТЦ. 

5.5. Цим Регламентом встановлюється наступний розподіл експлуатаційної відповідальності по прибиранню:

 

Завдання Забезпечує та несе відповідальність за якість та вчасність
Внутрішнє прибирання
Прибирання площ загального користування   Орендар
Вивезення сміття  Орендар
Санітарно-гігієнічна обробка туалетів загального користування Орендар
Чистка поверхні дверей “вхід-вихід”, дверних коробів, радіаторів батарей опалення, лавок, що розташовані у пасажі, підвіконь з використанням спеціальних засобів Орендар
Видалення забруднень із скляних перегородок, вікон та деталей інтер’єру у зоні пасажу та “входу-виходу” Суборендар
Підтримка у чистоті ліфтів, сходів ТЦ Орендар
Прибирання усіх поверхонь на площі, переданій в суборенду  Суборендар
Винесення сміття, що розташовані на суборендованій території Суборендар
Санітарно-гігієнічна обробка службових туалетів  Орендар
Протирання дверей, дверних коробів та вікон, що знаходяться у приміщенні, переданому в суборенду Суборендар
Прибирання офісних приміщень, переданих в суборенду Суборендар
Зовнішнє прибирання (влітку)
Видалення сміття з тротуару Орендар
Миття фасаду Орендар
Вивіз сміття  Орендар
Зовнішнє прибирання (взимку)
Прибирання снігу з прохідної частини тротуарів Орендар
Посипка тротуарів хімічними реагентами під час ожеледиці Орендар
Очищення покрівлі від снігу та бурульок Орендар
Вивіз снігу Орендар
Вивіз сміття  Орендар

 

6. Комунальні послуги.

6.1. Експлуатація ТЦ передбачає взаємодію інженерно-технічних служб органів управління із представниками водо-, тепло-, енерго-, метрологічного та санітарного контролю, екологічного, протипожежного та інших постачальних або обслуговуючих організацій. Ця послуга, що надається Орендарем, включає в себе: укладання договорів, ведення обліку споживання комунальних послуг, здійснення контролю за виставленими рахунками, звірку відповідності виставлених рахунків фактичному споживанню комунальних послуг, виконання приписів вказаних вище органів контролю та нагляду; досягнення домовленостей на компромісній основі з приводу приписів та актів; проведення переговорів, зустрічей з метою зменшення витрат на виконання приписів. 

6.2. Орендар, отримуючи комунальні послуги від відповідних комунальних підприємств і організацій. Тому отримані комунальні послуги оплачуються Суборендарями на підставі виставлених рахунків за комунальні послуги.

6.3. Комунальні послуги, розмір отримання яких можна виміряти за показниками лічильників, оплачуються згідно цих показників (наприклад, електропостачання). Комунальні послуги, розмір отримання яких не можна виміряти за показниками лічильників, оплачуються пропорційно суборендованій площі.

6.4. Суборендар зобов’язаний у випадках, передбачених законодавчими або нормативно-правовими актами України, укласти із Орендарем договори про спільне використання інженерних систем (наприклад, електромереж) та своїм наказом призначити з числа працівників відповідальну особу, копію якого передати у службу Орендаря.

6.5. Суборендар зобов’язаний за власний рахунок виконувати усі пункти приписів перевіряючих органів щодо порушень в межах суборендованої ним території у спосіб та строки, зазначені відповідальною особою органу управління.

6.6. Роботи по експлуатації ТЦ включають обслуговування та ремонт:

 • – систем опалення (котельня, теплова завіса, УФО);
 • – систем вентиляції та кондиціонування (повітряні системи опалення, вентиляції, системи видалення диму, кондиціонери, системи постачання холоду);
 • – систем електропостачання (силове електрообладнання інженерних систем, внутрішнє та зовнішнє електричне оснащення, щитки, трансформаторні підстанції);
 • – систем холодного водопостачання (господарське водопостачання, водорозбірний вузол, пожежний водопровід);
 • – систем водовідведення та каналізації (санвузли, водостоки, дощові каналізації);
 • – низьковольтних систем (системи зв’язку, санкціонованого доступу, відео-нагляду, пожежної сигналізації, охоронної сигналізації);
 • – покрівлі;
 • – покриття підлоги та дороги;
 • – підземних резервуарів.

6.7. У обов’язки Орендаря входить:

 • – аудит технічного стану ТЦ;

Контроль технічного стану ТЦ здійснюється шляхом проведення службою технагляду з використанням засобів технічної діагностики систематичних планових та позапланових щоденних, щомісячних, піврічних аудитів систем холодного водопостачання, каналізації, центрального опалення, систем видалення диму та пожежогасіння, вентиляційних каналів, внутрішніх комунікаційних мереж, санітарно-технічного обладнання, внутрішнього та зовнішнього оздоблення, фасаду конструкцій, покриття даху. Результати технічних аудитів відображаються у протоколах та планах дій по усуненню недоліків та їх запобіганню.

 • – забезпечення цілодобового нагляду за технічним станом інженерних систем;
 • – здійснення ремонту систем.

Ремонт проводиться з метою відновлення справності (працездатності) конструкцій та систем інженерного обладнання, а також підтримки експлуатаційних показників ТЦ. 

 

Ремонтні роботи серед іншого включають:

 

Завдання Забезпечує та несе відповідальність за якість та вчасність
Ремонт окремих елементів, часткова заміна віконних та дверних заповнень на території «входу-виходу», пасажів, службових приміщень, приміщень загального використання, а також на території суборендарів у разі дії гарантії виробника Орендар
Ремонт окремих елементів, часткова заміна віконних та дверних заповнень (на території загального користування, технічних приміщень та приміщень у користуванні орендодавця) після закінчення гарантійного строку Орендар
Ремонт окремих елементів, часткова заміна віконних та дверних заповнень (на території, переданій в суборенду, після закінчення гарантійного строку) Суборендар
Ремонт віконних та дверних пристроїв на території «входу-виходу», пасажів, службових приміщень, приміщень загального використання, а також на території орендарів в разі дії гарантії виробника Орендар
Ремонт віконних та дверних пристроїв (на території загального користування, технічних приміщень та приміщень у користуванні орендодавця) після закінчення гарантійного строку Орендар
Ремонт віконних та дверних пристроїв (на території, переданій в суборенду, після закінчення гарантійного строку) Суборендар
Усунення вибоїн, тріщин на усіх видах покриття (підлога, стеля, стіни) на території загального користування, технічних приміщень та приміщень, які знаходяться у користуванні орендаря Орендар
Усунення вибоїн, тріщин на усіх видах покриття (підлога, стеля, стіни) в межах приміщень, переданих в суборенду Суборендар
Усунення вибоїн, тріщин на покрівлі Орендар
Відновлювальний ремонт покриття перед входом у ТЦ, ремонт окремих елементів ґанків, навісів перед входами Орендар
Відновлювальний ремонт покриття перед входом (в разі коли концепція закладу передбачає окремий вхід для Суборендаря), ремонт окремих елементів ґанку, навісів перед входом Суборендар
Усі види малярних та скляних робіт (на території загального користування, даху, технічних приміщень та приміщень у користуванні орендаря)  Орендар
Усі види малярних та скляних робіт (на території. Переданій в суборенду) Суборендар
Ремонт окремих ділянок трубопроводів, секцій, опалювальних пристроїв (загальної системи опалення) Орендар
Ремонт опалювальних пристроїв, влаштованих самостійно поза загальною системою опалення для власних специфічних потреб Суборендар
Відновлення порушеної теплової ізоляції загальної системи опалення Орендар
Усунення нещільностей вентиляційних коробів, шахт та камер загальної вентиляційної системи Орендар
Зовнішнє чищення систем вентиляції від забруднень на територіях загального користування Орендар
Зовнішнє чищення систем вентиляції від забруднень на територіях , переданих в суборенду Суборендар
Ущільнення з’єднань, усунення течії, ущільнення трубопроводів, ліквідація засмічень, ремонт фасонних частин, сифонів, трапів, ревізій до точок вводу на площі, переданій в суборенду Орендар
Ущільнення з’єднань, усунення течії, ущільнення трубопроводів, ліквідація засмічень, ремонт фасонних частин, сифонів, трапів, ревізій після точок вводу в межах площі, переданої в суборенду  Суборендар
Ремонт насосів та електромоторів загальної системи Орендар
Ремонт непрацюючих ділянок електричної мережі ТЦ до точок вводу на площі, переданій в суборенду Орендар
Ремонт непрацюючих ділянок електричної мережі після точок вводу в межах площ, переданий в суборенду Суборендар
Ремонт світильників (на території загального користування, технічних приміщень та приміщень у користуванні орендодавця) Орендар
Ремонт світильників, розміщених на площах, переданих в суборенду Суборендар
Утилізація відпрацьованих ламп, що були розміщені на території загального користування, технічних приміщень та приміщень у користуванні орендодавця Орендар
Утилізація відпрацьованих ламп, що були розміщені на площах, переданих в суборенду Суборендар
Заміна запобіжників, автоматичних вимикачів, що знаходяться до точок вводу на площі, переданій в суборенду Орендар
Заміна запобіжників, автоматичних вимикачів, що знаходяться після точок вводу в межах площ, переданих в оренду Суборендар
Регулювання та налагодження загальних систем автоматичного управління інженерним обладнанням, видалення диму та пожежогасіння, визначення та ремонт пожежних гідрантів Орендар
Заміна вузлів та деталей інженерного обладнання у відповідності з техпаспортом Орендар
Заміна розбитого скла та дверей допоміжних приміщень та фасаду (на території “входу-виходу”, пасажу, службових приміщень, приміщень загального користування) Орендар
Заміна розбитого скла та дверей допоміжних приміщень (на території, переданій в суборенду) Суборендар

 

 • – профілактику інженерних систем та обладнання;
 • – виконання сезонних робіт;
 • – проведення планово-попереджувальних заходів;
 • – ліквідацію можливих аварій та їх наслідків силами власної інженерно-технічної служби;
 • – технічну експлуатацію та обслуговування даху, фасаду та несучих конструкцій.

6.8. Для технічної експлуатації Орендар здійснює матеріально-технічне забезпечення усіх необхідних для технічного обслуговування (технічного ремонту, планово-попереджувальних заходів) розхідних матеріалів, інструментів та обладнання за конкурентними ринковими цінами.

6.9. Усі дії, що входять в обов’язки Суборендарів по технічній експлуатації, на прохання останніх можуть бути виконані силами Орендаря за рахунок замовників послуг. У цьому разі Суборендарям виставляються рахунки за надані їм послуги. 

 

ОХОРОНА

1. Правильно організована система охорони ТЦ забезпечує безпеку не лише його працівників, відвідувачів, але й матеріальних і нематеріальних активів ТЦ, а також сприяє безпеці Суборендарів та їх майна.

2. Під час експлуатації використовуються такі системи: охоронні, контролю доступу, проти крадіння, протипожежні. Для забезпечення максимальної безпеки ТЦ залучаються служби охорони, які мають відповідну ліцензію на здійснення даного виду діяльності.

Перевірка забезпечення Суборендарями належної безпеки об’єктів здійснюється Орендарем шляхом:

 • – проведення періодичних інспекцій та профілактичного технічного обслуговування із обов’язковою реєстрацією цих заходів і оформленням внутрішніх приписів;
 • – контролю за змінами у нормах та правилах дотримання техніки безпеки;
 • – оперативного реагування на повідомлення суборендарів про фактори небезпеки.

3. Правилами цього Регламенту встановлюється наступний розподіл відповідальності з охорони:

 

Завдання Забезпечує та несе відповідальність за якість та вчасність
Зовнішня охорона ТЦ по периметру та прилеглої території  Орендар
Зовнішній відео-нагляд по периметру ТЦ Орендар
Охорона зон сполучення між суборендарями (торгова галерея) Орендар
Охорона офісних приміщень орендаря, що знаходяться на території ТЦ Орендар
Пожежна сигналізація Орендар
Система контролю доступу у приміщення орендаря, що знаходяться на території ТЦ Орендар
Охоронна сигналізація ТЦ, здача ТЦ на пульт охорони Орендар
Внутрішня охорона площі, переданої в суборенду, згідно необхідного для конкретного бізнесу порядку Суборендар
Внутрішній відео-нагляд площі, переданої в суборенду, згідно порядку, необхідного для конкретного бізнесу  Суборендар
Встановлення систем проти крадіння на площі, переданій в суборенду Суборендар
Охорона офісних приміщень, переданих в суборенду  Суборендар
Система контролю доступу в приміщення, передані в суборенду Суборендар

 

4. Охоронні дії, що здійснюються кожним конкретним Суборендарем на території, переданій в суборенду, у будь-якому разі не повинні знижувати ефективність охорони ТЦ в цілому та порушувати інтереси інших суборендарів. Охорона місць загального користування ТЦ, а також забезпечення громадського порядку в ТЦ забезпечується Орендарем.

5. Перебування працівників Суборендаря в неробочі години в ТЦ дозволяється після письмового погодження з Орендарем із зазначенням мети перебування, періоду часу та списку працівників.

6. Перебування працівників технічних, аварійних служб, контролюючих органів та інших державних органів в приміщенні, переданому в суборенду, допускається тільки в присутності представника Суборендаря.

7. При укладанні договору про охорону приміщення, переданого в суборенду, Суборендар зобов’язаний письмово повідомити Орендаря про вид та режим охорони, а також вказати контактні телефони відповідальних осіб охоронного підприємства, з яким укладено договір.

 

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

1. Суборендар зобов’язаний призначити відповідального за пожежну безпеку в об’єкті суборенди.

2. Суборендар зобов’язаний дотримуватись нормативних вимог щодо пожежної безпеки. Враховуючи високу значимість протипожежного режиму, недотримання якого може нанести істотну шкоду майну Орендаря та третіх осіб, Орендар та Суборендар здійснюють контроль дотримання протипожежних вимог в об’єкті суборенди. 

3. Суборендар зобов’язаний взаємодіяти з пожежною охороною під час гасіння пожеж, встановлення причин та умов їх виникнення й розповсюдження, а також виявлення осіб, винних у виникненні пожежі та/або порушенні вимог пожежної безпеки.

4. При виявленні пожежі або ознак горіння (задимлення, запах гару, підвищення температури і т.п.) орендар зобов’язаний негайно повідомити про це орендаря в телефонному режимі чи особисто через адміністратора Торгового Центру.

 

КОРИСТУВАННЯ АВТОСТОЯНКОЮ СУБОРЕНДАРЯМИ

1. Договором може бути передбачено надання Суборендарю послуг, пов’язаних з організацією розміщення автотранспорту на внутрішній території. 

2. Суборендарю забороняється миття автотранспорту на автостоянці та прилеглій до неї території. 

3. Суборендар зобов’язаний в погоджений з Орендарем час звільняти територію автостоянки для проведення ремонту твердого покриття, прибирання території автостоянки та прилеглої території, а також інших робіт, проведення яких неможливе під час знаходження автотранспорту Орендаря на автостоянці чи може створити загрозу нанесення шкоди автотранспорту Суборендаря.

 

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Відповідальність за виконання Регламенту несуть:

  • Адміністрація ТЦ; 
  • – Суборендарі в приміщеннях та в межах площ, переданих в суборенду.

2. Контроль за виконанням цього Регламенту покладається на відповідальних осіб у двосторонньому порядку згідно умов Договору суборенди. 

3. У разі порушення або невиконання правил Регламенту оформлюються протокол та план дій по усуненню недоліків з обов’язковим погодженням у двосторонньому порядку. 

4. У випадку розбіжностей між положеннями даного Регламенту та Договору суборенди сторони керуються положеннями Договору суборенди.